โรงเรียนดนตรีพันเพลง
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  
                                   
(pic) 200933_66769.gif
 โรงเรียนดนตรีพันเพลง
โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่เลขที่ ๘๖/๑๑ หมู่ที่๑ ซอยบางศรีเมือง๒๓ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทร.๐๒-๘๘๒-๘๔๓๓ / ๐๒-๐๑๐-๗๒๑๑ / ๐๘๑-๗๐๑-๘๖๖๒
ประเภทงาน
งานสอน@งานแสดงดนตรีไทย
*รับงานสอน
  
  
  
  
 
  
.............................................................. 
          
   
               
   

*ประชาสัมพันธ์

รับสอนดนตรีไทยนอกสถานที่หรือบ้าน

ยังไม่จำเป็นต้องมีเครื่องดนตรีทางโรงเรียนจัดไปให้ในวันที่เรียน

โทรสอบถามพื้นที่บริการ ได้ที่ 0817018662 / 0909763180 / 028828433 / 020107211


                                         
 *เปิดสอนดนตรีไทยคอร์สปิดเทอม
(โครงการสร้างคนดนตรี)
วันทำการ:จันทร์-อาทิตย์
เวลา: 8.30น.- 16.00น.
สอบถามรายละเอียดได้ทุกวัน
โทร.0817018662/0909763180


  จบหลักสูตรรับใบประกาศนียบัตร รับรองผลโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณ (ครูต้อง)   ผู้มีประสบการณ์สอนจาก คณะครุศาสตร์     การสอนวิชาเฉพาะ(ดนตรีศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
และทีมงานผู้มีประสบการณ์
**********

*เปิดสอนเยาวชนและบุคคลทั่วไป
 
*กิจกรรมดนตรีไทยในหลักสูตรวิชาชีพเสริมความสามารถพิเศษ

*********************************************
*คอร์สพิเศษ
*เปิดสอนดนตรีไทยสำหรับเด็กพิเศษ
*กิจกรรมดนตรีไทยเพื่อบำบัด
 
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่โรงเรียน หรือติดต่อ
 
...ครูต้อง
 028828433 / 020107211 / 0817018662
 
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
หรือโทรสอบถามได้ที่ ๐๘๑๗๐๑๘๖๖๒
Email :watput@hotmail.com
...........................................................................................
*รับงานบรรเลงดนตรีไทย
   
 งานมงคล และงานทั่วไป
 
       
           งานอวมงคล                                 งานบวช             
                                                                     
  
 
งานแห่ทั่วไป 
 
*รับงานแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ประกอบในงานทุกประเภท  
   
                          
   
                                             


Online: 2 Visits: 433,572 Today: 543 PageView/Month: 6,691